079-3604252

Groot worden in een kleine wereld ©

Welkom bij de wereld van Le Petit

 
Wet kinderopvang en inspectie
 
De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en het toezicht binnen de kinderopvang. Het uitgangspunt van de wet is dat er uniforme regels bestaan, die de kinderopvangbranche transparant maken, zodat ouder(s) en verzorger(s) bewust voor een bepaalde organisatie kunnen kiezen. Door de zelfregulerende werking zou de kwaliteit van opvang in het algemeen moeten verbeteren.
 
Inspectie
 
De gemeente Zoetermeer is verantwoordelijk voor de controle van kwaliteit van de kindercentra. Jaarlijks krijgt Le Petit inspectiebezoek van de GGD waarbij wordt onderzocht of Le Petit zich houdt aan de Wet kinderopvang.
 
Het kinderdagverblijf wordt onder andere gecontroleerd op: kwaliteit van de accommodatie, opleiding personeel, gezondheid, hygiëne, veiligheid en leidster-kind-ratio. Tevens voeren wij jaarlijks een risico inventarisatie uit. Deze bestaat uit een gedeelte veiligheidsmanagement en een gedeelte gezondheidsmanagement.
 
Hieronder zijn alle inspectierapporten van de GGD in te zien:

Locatie Da Costastraat 44:
 
 
 
 
 
Locatie Da Costastraat 50:
 
 
 
 
 
Klachtenregeling 

Kinderopvangorsanisaties zijn verplicht een klachtenregeling te hebben en dit kenbaar te maken.
In elke organisatie gaat wel eens iets mis.  Een goed gesprek tussen de betrokkenen lost gelukkig vaak veel op. Als een gesprek echter niet voldoende is dan kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling. Volgens de Wet Kinderopvang heeft iedere klant of medewerker van onze kinderopvangorganisatie het recht een klacht in te dienen als er ontevredenheid bestaat. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht extern in te dienen bij De Geschillencommissie voor de kinderopvang. Sinds de oprichting zijn er voor Le Petit geen geschillen ingediend. Hier zijn we bijzonder trots op!

Heeft u een vraag of wilt u een rondleiding inplannen? Wij helpen u graag verder.

De voordelen van een rondleiding bij Le Petit

  • Een goede impressie
  • Check beschikbaarheid
  • Vragen bespreken
  • Een rondleiding is vrijblijvend

Neem contact op079-3604252