079-2340737

Groot worden in een kleine wereld ©

Welkom bij de wereld van Le Petit

Kindontwikkeling 12 - 18 maanden

Hoe begeleidt Le Petit de motorische ontwikkeling?

Elke dag zorgen wij voor beweging. Tijdens het buitenspelen of de peuterdans bijvoorbeeld. Beweging is belangrijk om de spiercontrole, de fysieke kracht, coördinatie en het evenwicht te ontwikkelen. Beweging bevordert ook het concentratievermogen en de leergierigheid van dreumesen.

De kruiptunnel, de speeltent, de loopauto's/fietsjes - dat zijn materialen waarmee we de motorische ontwikkeling stimuleren. Kinderen zijn volop aan het ontdekken en soms vinden zij het leuker om met plastic bekers en bakjes te spelen dan met speelgoed uit de winkels. Met deze zogenaamde open materialen spelen kinderen vaak langer en geconcentreerder. Dit komt doordat zij hun creativiteit, fantasie en ontdekkingsdrang kunnen gebruiken.

Daarnaast hebben wij diverse muziekinstrumentjes. Muziek maken en veel geluiden maken vinden kinderen leuk en is leerzaam. Zelf muziek maken is belangrijk voor de motorische coördinatie, de ruimtelijke oriëntatie en de bewustwording van het eigen lichaam.

Hoe begeleidt Le Petit de taalontwikkeling?

Wij praten zo veel mogelijk tegen de kinderen. Hierbij verwoorden wij onze eigen handelingen. Zo worden de koppeling duidelijk tussen dat wat wij zeggen en dat wat wij doen. Dit is belangrijk, omdat dreumesen wat taal betreft in een gevoelige periode zitten. In deze fase gaan ze steeds meer begrijpen en werken ze ook gemakkelijker mee met handelingen.

Kinderen hebben behoefte aan waardering, respect, liefde en duidelijkheid. Dit bieden wij ook aan de kinderen. Positief geformuleerde taal en positieve non-verbale communicatie sluiten bij die behoefte aan. Een kind zal zich hierdoor gewaardeerd voelen door ons.

Intonatie, ritme, melodie en rijm vormen de basis van taal.

Rond de veertiende maand kunnen kinderen in hun handjes klappen. Daarom zijn liedjes als ‘klap eens in je handjes’ en 'hoofd, schouders, knie en teen' leuk om te zingen! Dit soort liedjes zingen wij iedere dag met de kinderen. Dat doen we in een langzaam tempo, woord voor woord en duidelijk uitgesproken. Samen zingen bevordert het luister- en concentratievermogen van de kinderen op deze leeftijd.

Hoe begeleidt Le Petit de sociaal-emotionele ontwikkeling?

Wij spreken met gewone, alledaagse spreektaal, zonder al te veel verkleinwoorden. Een kind voelt zich groot. Wanneer je vrijwel alles verkleint, voelt een kind zich niet serieus genomen. Ook spreken we de kinderen zo veel mogelijk aan met ‘jij’ en ‘jou’ en praten we over ‘jouw’ als het gaat om hun bezit en gevoel en dergelijke. De leidsters die over zichzelf praten met de kinderen, spreken met aanduidingen als ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’. Dit is van belang voor de eigen identiteit van een kind.

Dreumesen laten wij hun omgeving zo veel mogelijk in alle vrijheid ontdekken. Wij introduceren pas grenzen en regels als bepaald gedrag in de groep meerdere malen wordt waargenomen of als hun veiligheid in het geding is. Wij storen kinderen zo min mogelijk als zij aan het spelen zijn. En als we iets willen, benaderen wij een kind altijd van de voorkant.

Sociaal gedrag is iets wat moet worden aangeleerd. Kinderen leren van een combinatie van ervaring opdoen en oefenen. Het meeste leren ze echter van elkaar. Daarom creëren we een goede sfeer van saamhorigheid bij Le Petit. Kinderen leren we daarbij voor zichzelf, maar ook voor elkaar te zorgen. Natuurlijk leggen we altijd dingen uit, maar dat doen we niet al te vaak en niet te uitgebreid.

Hoe begeleidt Le Petit de cognitieve en zintuigelijke ontwikkeling?

De zintuigen van de kinderen ontwikkelen zich door voldoende afwisseling. Wij zorgen daarom bij Le Petit voor een uitdagende omgeving. Zo spelen we bijvoorbeeld met onze blote voeten in de zandbak en lopen we over ons blotevoetenpad in de tuin. Wij bieden trouwens niet al te veel activiteiten tegelijk aan. Wanneer wij dat wel doen, bestaat de kans dat een kind van het ene naar het andere fladdert. Dat maakt kinderen onrustig. Wij kijken goed naar wat ze nu aantrekkelijk vinden. Alles wat zij momenteel niet aantrekkelijk vinden, zetten wij even weg.

Hoe begeleidt Le Petit de persoonlijkheidsontwikkeling?

Jonge kinderen staan bekend om hun nieuwsgierigheid. Kinderen van deze leeftijd hebben al door dat sommige dingen niet mogen. Wij laten de kinderen hun grenzen opzoeken en leggen vervolgens uit waarom iets niet mag. Vervolgens gaan wij ook na wat de behoefte is van een kind dat een grens opzoekt. Dit doen wij door observatie en overleg met elkaar. Door onze observatie en het overleg zien wij dat kinderen contact willen maken met elkaar. Wij leren de kinderen vervolgens hoe zij dit anders kunnen doen.

Sommige kinderen willen in deze leeftijdsfase lekker knoeien. Knoeien mag van ons, maar liever niet met eten. Om de knoeibehoefte te vervullen mogen zij met iets anders knoeien op een ander moment van de dag. Zoals met zand, water of vingerverf.

Soms proberen kinderen iets te doen waar zij nog niet aan toe zijn. Soms moeten zij ook nog leren te accepteren dat zij nog niet in alles hun zin kunnen krijgen. Dreumesen kunnen in deze fase door deze en andere oorzaken snel gefrustreerd raken. Ze begrijpen al veel, maar kunnen nog niet alles even goed verwoorden. Dat uiten ze vervolgens met lichaamstaal, zoals gillen, bijten, schoppen, slaan en krabben. Wij nemen deze uitingen van emoties serieus en proberen ze in goede banen te lijden. Door begripvolle ondersteuning zal de felheid van deze uitingen na verloop van tijd vanzelf afnemen. Wij kijken daarbij altijd naar de intentie of functie van het gedrag en spelen hierop in.

Heeft u een vraag of wilt u een rondleiding inplannen? Wij helpen u graag verder.

De voordelen van een rondleiding bij Le Petit

  • Een goede impressie
  • Check beschikbaarheid
  • Vragen bespreken
  • Een rondleiding is vrijblijvend

Neem contact op079-2340737