079-2340737

Groot worden in een kleine wereld ©

Welkom bij de wereld van Le Petit

Kindontwikkeling 6 - 12 maanden

Hoe begeleidt Le Petit de motorische ontwikkeling?

Kinderen van deze leeftijd vinden het leuk om met een bal te spelen. Daarnaast is het ook goed voor hun lichamelijke ontwikkeling. Wij zien vaak dat de kinderen proberen te gaan zitten tijdens het rollen van de bal. Wij gebruiken onder andere rubberen ballen. Dit geeft de kinderen meer grip; ballen die makkelijk wegrollen kunnen nog wel eens voor de nodige frustratie zorgen.

Kinderen die oefenen met lopen, vinden het fijn om achter een loopkarretje te lopen. Wij zorgen er daarom voor dat dat altijd aanwezig is. Op die manier heeft een kind houvast en ondertussen oefent het met stapjes zetten.

In deze periode vindt er een grote sprong plaats in de motorische ontwikkeling. Kinderen worden namelijk steeds zelfstandiger. De ruimte bij ons is daarom zo ingedeeld dat er op verschillende hoogtes ontwikkelingsmateriaal ligt. Dit maakt het voor kinderen die oefenen met tijgeren interessant om de volgende stap in hun motorische ontwikkeling te zetten.

Hoe begeleidt Le Petit de taalontwikkeling?

Uiteraard praten wij veel tegen de kinderen. Wij leggen in eenvoudige en korte zinnen uit wat wij doen. Wij praten daarbij altijd respectvol en rustig tegen de kinderen. Mede doordat we veel dingen herhalen slaan kinderen klanken en woorden beter op.

Daarnaast oefent Le Petit al vrij vlot om kinderen uit een beker te laten drinken. Dit doen wij om de motoriek van hun mondspieren te stimuleren; met drinken uit een gewone beker leert uw kind te doseren.

Rond deze leeftijd vinden kinderen het erg leuk als er liedjes gezongen worden. Dit doen wij dan ook dagelijks. Vooral wanneer wij ons volume en onze toonhoogte veranderen worden de kinderen erg enthousiast!

Hoe begeleidt Le Petit de sociaal-emotionele ontwikkeling?

Kinderen zien rond deze leeftijd het verschil tussen hun ouders en anderen. Le Petit zorgt dan ook altijd voor vaste en vertrouwde gezichten op de groep. Tijdens ziekte en vakantie werken wij ook met vaste invalkrachten. Uw kindje ervaart dan dat het niet erg is om even met andere mensen dan je ouders te zijn.

Op deze leeftijd ontwikkelen kinderen ook begrip voor aan- en afwezigheid van voorwerpen of mensen. Daarom spelen wij bijvoorbeeld regelmatig het kiekeboespel. Dit spel leert de kinderen spelenderwijs dat wij altijd terugkomen, ook als ze ons even niet zien. Vooral tijdens de eenkennigheidsfase, vaak rond de negende maand, is dit erg belangrijk.

Hoe begeleidt Le Petit de zintuigelijke en cognitieve ontwikkeling?

Wij creëren situaties die ervoor zorgen dat kinderen met verwondering naar iets kijken of verwonderd iets beleven. Daarom werken we ook met verschillende kleuren. We starten hierbij altijd met rood, want rood is de eerste kleur die kinderen kunnen zien. We dagen ze daarnaast uit door materiaal aan te bieden dat anders aanvoelt of andere geluiden maakt. Zoals aluminium of hout.

Hoe begeleidt Le Petit de persoonlijkheidsontwikkeling?

Baby’s kunnen zich in deze fase steeds beter alleen vermaken. Vaak door het observeren van hun omgeving of door een speeltje dat hen wordt aangereikt. Het is een belangrijke stap, want elke keer wanneer uw kind een bevestiging krijgt dat het zelf iets kan, groeit zijn zelfvertrouwen. Kinderen bouwen namelijk zelfvertrouwen en een eerste besef van ‘zelf‘ op als ze emotionele en fysieke veiligheid ervaren. Een gevoel van veiligheid creëren wij door drie dingen:

1.       de kleinschalige omgeving, er is immers 1 groep en een huiselijkse sfeer

2.       onze zorg is responsief met veel aandacht en voorspelbaarheid

3.       onze zorg komt van bekende mensen; daarom werkt Le Petit alleen met vaste gezichten.

Verder praten we mét uw kindje, in plaats van tégen hem. Hij zal met bewegingen en geluidjes ‘terugpraten’. Wíj nemen initiatief voor deze gesprekjes, maar ook de baby zelf maakt al duidelijk dat hij met ons wil praten. Kinderen kijken daarbij naar de mimiek van de leidsters en reageren daar ook op.

Heeft u een vraag of wilt u een rondleiding inplannen? Wij helpen u graag verder.

De voordelen van een rondleiding bij Le Petit

  • Een goede impressie
  • Check beschikbaarheid
  • Vragen bespreken
  • Een rondleiding is vrijblijvend

Neem contact op079-2340737