079-2340737

Groot worden in een kleine wereld ©

Welkom bij de wereld van Le Petit

Kindontwikkeling 1,5 - 2 jaar

Hoe begeleidt Le Petit de motorische ontwikkeling?

Binnen of buiten, we bewegen zo veel mogelijk. Wij spelen bijvoorbeeld met een houten treinbaan, Duplo en houten blokken. Dit stimuleert de fijne motoriek. Kinderen maken hierdoor ook kennis met de zwaartekracht: hoge torens bouwen en deze weer laten omvallen.

De zelfstandigheid van kinderen helpen ontwikkelen, vinden wij erg belangrijk. Dit doen wij door middel van opdrachtjes. Wij laten de kinderen zelf hun sokken aan- en uittrekken en, als het al lukt, ook de schoenen. Zelf eten, zelf je boterham smeren, zelf je gezicht schoonmaken – al die handelingen zijn voor kinderen een grote prestatie. Het zijn goede oefeningen voor de grove en fijne motoriek. Kinderen leren zo verschillende lichaamsdelen en ook begrippen en kledingstukken kennen.

Hoe begeleidt Le Petit de taalontwikkeling?

Naar kinderen benoemen we zo veel mogelijk dingen. Zo breidt hun woordenschat uit. Naast voorlezen en vragen stellen vertellen wij ook veel en leggen wij veel uit. Dit is goed voor hun spraak en de taalontwikkeling. Kinderen van deze leeftijd hebben nog niet genoeg geduld om naar een lang verhaal te luisteren, maar naar een kort verhaaltje luisteren en plaatjes kijken vinden zij geweldig!

Na 1,5 jaar heeft uw kind ongeveer een woordenschat van vijftien woorden. Vervolgens leert uw kind er per dag maar liefst tien nieuwe woorden bij! De eerste woordjes worden in deze leedtijdsfase al gecombineerd met eenvoudige zinnen.

Om te zorgen dat de peuters een juiste zinsopbouw leren, spreken wij rustig en duidelijk. Wij gebruiken korte zinnen en herhalen veel. Daarnaast vertellen wij ook wat wij gaan doen. Samen met de kinderen maken we af, zonder ze te verbeteren. Hierdoor voelen de kinderen zich voor de volgende keer uitgedaagd in plaats van geremd.

Uw kind vindt een levend verhaal nu erg leuk. We maken het nog levendiger door bijvoorbeeld plaatjes uit een boek te benoemen. We nemen bijvoorbeeld een afbeelding van sokken, een broek en een trui. We delen vervolgens sokken uit, we laten expres de sokken in elkaar en laten de kinderen de sokken in de lucht gooien en weer opvangen. Daarna laten we de kinderen de sokken uit elkaar halen en mogen ze ermee zwaaien. Op deze speelse manier maken we taal levend, zichtbaar en voelbaar.

Hoe begeleidt Le Petit de sociaal–emotionele ontwikkeling?

Kinderen zijn op deze leeftijd volop in ontwikkeling en gebruiken veel energie. Ze zijn bovendien niet in staat om zichzelf af te remmen. Wij zorgen daarom voor voldoende rust. Rust krijgen ze ook door herkenbare, vertrouwde dingen, zoals liedjes zingen en voorlezen. Daarnaast stimuleert voorlezen de fantasie en ontstaat dankzij de rust een gezellige en leerzame sfeer.

Rond deze leeftijd zie je het begin van samenspel. Wij moedigen dit ook aan. Zo stimuleren we het delen van speelgoed, al is dit op tweejarige leeftijd nog moeilijk. Wij motiveren de kinderen door bijvoorbeeld samen te spelen met de bal. Wij rollen de bal naar elkaar en noemen daarbij de naam van het kindje waar we de bal naartoe rollen. Hiermee bevorderen we samen plezier maken en saamhorigheid.

Tijdens observaties kijken wij dankzij onze kennis neutraal en met respect naar de kinderen om zo hun gedrag goed te interpreteren. Een kind pakt niet speelgoed af om te plagen, maar traint hiermee zijn zelfstandigheid. Dat zijn gedrag niet wenselijk en niet leuk is vanuit het perspectief van het kind van wie iets afgepakt wordt, begrijpt hij nog niet.

Op die leeftijd kunnen kinderen zich eenvoudigweg nog niet verplaatsen in de ander. Wij proberen kinderen op Le Petit al wel inzicht te geven in het eigen handelen, maar begrijpen tegelijkertijd ook dat het voor hen nog moeilijk is.

Hoe begeleidt Le Petit de cognitieve en zintuiglijke ontwikkeling?

Wij proberen de kinderen ruimtelijk inzicht mee te geven. Wij bieden daarom speelgoed aan, waarbij verschillende vormen (driehoek, vierkant, rondje) door het bijpassende gat gestopt kunnen worden. Hierdoor leren de kinderen vormen herkennen en krijgen zij begrip voor groot en klein.

Ook verschillende jaargetijden komen uitgebreid aan bod bij Le Petit. Wij leren de kinderen over de groei en bloei van de natuur. Tijdens de herfst gaan wij met de peuters bijvoorbeeld blaadjes en kastanjes verzamelen en in de zomer bekijken wij samen mooie bloemen. Daarnaast krijgen de kinderen de groei en bloei van de natuur mee via onze eigen moestuin en appelboom.

Peuters kleuren, kleien en krabbelen graag. Net zo lief rijgen ze kralen. Door al deze vormen van expressie kunnen ze hun zintuiglijke, creatieve en motorische competenties ontwikkelen. Daarnaast vergroot dit hun kennis van kleuren, vormen en materialen.

Hoe begeleidt Le Petit de persoonlijkheidsontwikkeling?

Op deze leeftijd zien kinderen zichzelf als middelpunt van alles. Afspraken en regels geven ze dan duidelijkheid en creëren hierdoor ook veiligheid voor hen. Dat is in deze fase van ontluikende zelfstandigheid en afhankelijkheid erg belangrijk. Kinderen begrijpen op deze leeftijd steeds beter wat je zegt en bedoelt. Enkele basisregels die wij hebben op Le Petit zijn als volgt:

· opruimen waarmee wij gespeeld hebben;

· voorzichtig omgaan met spullen;

· met respect met elkaar omgaan.

Ook geven wij de kinderen op Le Petit graag complimenten! Complimenten zorgen voor vertrouwen, maar we overdrijven het niet. Te veel complimenten kan het tegenovergestelde teweeg brengen: namelijk dat kinderen erg afhankelijk worden van bevestiging. Wij vinden het belangrijk dat ze zelf leren trots te zijn op wie zij zijn, wat zij bereiken, kunnen en doen.

Heeft u een vraag of wilt u een rondleiding inplannen? Wij helpen u graag verder.

De voordelen van een rondleiding bij Le Petit

  • Een goede impressie
  • Check beschikbaarheid
  • Vragen bespreken
  • Een rondleiding is vrijblijvend

Neem contact op079-2340737