079-2340737

Groot worden in een kleine wereld ©

Welkom bij de wereld van Le Petit

Kindontwikkeling 0 - 6 maanden

Hoe begeleidt Le Petit de motorische ontwikkeling?

Het is belangrijk dat kinderen in deze leeftijdsfase de gelegenheid krijgen om te grijpen, te reiken, te schoppen en vast te houden. Dit stimuleert de grove en de fijne motoriek. Wij doen dit door de kinderen op het speelkleed in onze grote grondbox te laten ontdekken. Wij leggen de kinderen zo veel mogelijk in de vrije ruimte en proberen het gebruik van wipstoeltjes te beperken. 

Daarnaast bieden wij speelgoed gekruist aan. Dit betekent dat wij het speelgoed wat verder leggen, zodat de kinderen zich moeten uitstrekken om erbij te kunnen. Zij voeren hierbij dezelfde beweging uit die nodig is bij het omrollen. Dit stimuleert zowel de grove als fijne motoriek. 

Kinderen leggen we bij ons regelmatig in een andere houding. Hierdoor ervaart een kind verschillen in rug, zij en buik. Vanaf vier maanden komt pas het besef van zijn lichaamsdelen. Tot die tijd vergeet een kind ze simpelweg als hij ze niet ziet. Door verschillende bewegingshoudingen proberen wij de voorkeurshouding te beperken. Een voorbeeld is dat wij kinderen regelmatig even op de buik leggen met de onderarmen naar voren. Vanzelfsprekend gebeurt dit onder ons volledige toezicht.

Hoe begeleidt Le Petit de taalontwikkeling?

Le Petit zingt iedere dag met de kinderen. We zingen elke dag heel vaak en in een langzaam tempo, met hoge tonen en verschillende intonatie. Hierdoor is een kind goed in staat verschillende klanken te horen. Vrijwel alle kinderen in deze leeftijdsfase vinden zingen geweldig, dus dat komt mooi uit! Wij besteden veel aandacht aan voorlezen. Dit doen we zelfs voor de allerkleinsten op Le Petit! Een baby luistert al heel selectief en het liefst hoort hij stemmen. 

Daarnaast praten wij veel tegen de baby's en hebben we daarbij zo veel mogelijk oogcontact. Een baby luistert vooral naar de toon en hoort verschil van spreken. Wij praten daarom altijd met een liefdevolle en goedkeurende stem. Wij geven een baby ook de tijd om terug te reageren. 

Hoe begeleidt Le Petit de sociaal-emotionele ontwikkeling?

Er werken altijd vaste gezichten op de groep bij Le Petit. Ook treden we ieder kindje altijd positief tegemoet. Dit betekent: communiceren met een vriendelijke gezichtsuitdrukking, op ooghoogte praten, zachtjes praten en uitleg geven bij alles wat we doen. 

Wij voeden vrijwel altijd de baby's op schoot. Het kindje krijgt dan veel persoonlijke aandacht en kan weer met een verzadigd gevoel de wereld ontdekken. 

Kinderen hebben niet altijd volwassenen nodig om tot ontwikkeling te komen. Daarom nemen wij soms bewust even afstand. We moedigen hierbij het kind op een afstandje aan. Dit vergroot het zelfvertrouwen van kinderen. Het 'zelf doen' is overigens ook goed voor de zintuigelijke, cognitieve en de persoonlijkheidsontwikkeling. Hoe klein ook, kinderen krijgen een kick van het zelfstandig ontdekken. 

Hoe begeleidt Le Petit de cognitieve en zintuiglijke ontwikkeling?

Wij geven kinderen veel ruimte om te ontdekken en te bewegen. We bieden daarbij verschillende materialen aan met verschillende texturen. Zoals stof, hout, plastic en folie. Altijd onder volledig toezicht. Baby's doen indrukken van hun omgeving op door hoe iets in de basis voelt: warm, ruw, glad, koud, klein en groot. Voor de cognitieve ontwikkeling is dit een eerste aanzet tot het opslaan van kennis, kenmerken van dingen, dieren en mensen. 

Vanaf vier maanden is het goed om alle zintuigen te prikkelen. Baby's onderzoeken materialen door ze te voelen, te bekijken en te proeven. Ze hebben behoefte aan speelgoed met verschillende kleuren, vormen en geluiden. Wij letten op de signalen als het voor het kindje genoeg is geweest. Rond deze leeftijd kunnen zij dit al goed aangeven. 

Veiligheid staat bij ons voorop. Baby's zijn heel nieuwsgierig en wij zorgen er dan ook voor dat er op Le Petit geen voorwerpen liggen die gevaar kunnen opleveren. Tot ongeveer zeven maanden kunnen kinderen wel dingen vastpakken, maar hebben zij nog niet genoeg controle om te ontdekken met hun vingers. 

Hoe begeleidt Le Petit de persoonlijkheidsontwikkeling?

Kinderen leren heel veel door na te doen. Bijvoorbeeld door de gelaatsuitdrukkingen van ouders en verzorgsters na te apen. Trekt u maar eens uw wenkbrauwen op. Uw kindje zal het proberen na te doen!

De hechting wordt bevorderd door kinderen te knuffelen en liefdevol met hen om te gaan. Uiteraard zijn vaste leidsters zeer belangrijk! Le Petit zorgt hier altijd voor. Fysieke en emotionele veiligheid zorgt ervoor dat een kind in staat is om relaties aan te gaan en zichzelf ook goed en lief te vinden. Later kan het ook beter omgaan met gevoelens van onveiligheid, stress en angst. Door onze liefdevolle verzorging en onze oprechte houding kan een baby zich bij Le Petit optimaal ontwikkelen. 

Heeft u een vraag of wilt u een rondleiding inplannen? Wij helpen u graag verder.

De voordelen van een rondleiding bij Le Petit

  • Een goede impressie
  • Check beschikbaarheid
  • Vragen bespreken
  • Een rondleiding is vrijblijvend

Neem contact op079-2340737